Më e mira Income88 Affiliates Kazino Në Celular

Income88 Affiliates është një program bashkëpunëtor i besueshëm që mbështet gjuhë të ndryshme për ta ndihmuar atë partnerët të arrijë një audiencë më të gjerë. Ajo ofron mjete të shkëlqyera marketingu për të siguruar që të gjithë partnerët e saj të jenë të suksesshëm. Marka ofron gjithashtu tarifa të larta komisioni dhe siguron që asnjë nga filialet e saj të mos ketë bartje negative në muajin pasardhës.

Si punon
Si punon

Si punon

Pas regjistrimit, secilit partner i caktohet një menaxher personal i filialeve për të ndihmuar në optimizimin e fushatës për konvertime optimale. Secilit bashkëpunëtor i ofrohen gjithashtu mjete marketingu, të cilat përfshijnë banderola, lojëra falas, banderola progresive, burime RSS, shkrime, bibliotekë të pamjeve të ekranit, XML dhe faqe regjistrimi të përbashkëta. Partnerët mund të marrin fitime të pakufizuara kur rriten deri në 40% komision.

Si punon