Më e mira Plain Partners Kazino Në Celular

Marketingu i kazinove të shquara në internet mund të jetë shumë fitimprurës për filialet. Plain Partners është një program shoqërues që ofron lojëra të jashtëzakonshme të kazinosë në internet. Ajo ka përjetuar një rritje të madhe në bazën e saj të përdoruesve për të pasur shumë kazino dhe disa materiale promovuese. Gjithashtu, këto kazino janë në celular, duke e bërë më të lehtë për markën të lulëzojë.

Filialet e thjeshtë kanë komisione konkurruese të garantuara për çdo referim që ata sjellin. Ndërsa filialet mund të fitojnë aq para sa të duan, komisionet e tyre llogariten bazuar në të ardhurat neto të gjeneruara nga lojtarët që ata referojnë. Çdo filial ka të drejtën e 25% të të ardhurave nga referimi, të cilat rriten deri në 50% ndërsa të ardhurat mujore të referimeve të tij/saj rriten.